Poldrip Sp. z o.o.

94-262 Łódź ul. Radarowa 5
tel. 042 211 05 25
fax. 042 611 80 32
e-mail: poldrip@poldrip.pl
NIP: 7272712416
REGON: 100384138
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000285838, kapitał zakładowy: 50000 zł
Deutsche Bank PBC S.A. o/Łódź 52 1910 1048 2251 9987 0979 0001

Godz. Otwarcia: pn -pt 8°°-16°°

Biuro i magazyn firmy znajdują się:
95-050 Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 100.

Sprzedawcy kontakt:

Jarosław Markus:
jarek@poldrip.pl
+48 662 144 444

Krzysztof Potakowski:
krzysiek@poldrip.pl
+48 662 167 444

Maciej Puła:
maciek@poldrip.pl
+48 662 167 555

Ireneusz Dyttus: Irek@poldrip.pl
+48 662 789 555

Serwis kontakt:
serwis@poldrip.pl
+48 666 871 444